Els conductors poden reclamar una part de l’assegurança del cotxe per la reducció del risc de sinistralitat

  • La llei que regula els Contractes d’Assegurança, que té 40 anys, conté un article que especifica que si disminueix el risc dels sinistres es pot demanar una rebaixa de l’import per l’any següent o bé la resolució del contracte anticipadament.

L’Estat d’Alarma ha obligat a molta gent a deixar el cotxe aparcat durant un temps. Dues setmanes, un mes o, fins i tot, més de dos mesos. Les carreteres catalanes han registrat un 85% menys de trànsit. Durant aquest temps, s’ha reduït el risc de patir avaries i accidents. De fet, s’ha reduït de forma dràstica el nombre d’accidents durant el confinament. Per aquest motiu, els conductors poden reclamar part de la seva assegurança al·legant a la llei del Contracte d’Assegurança.

La llei que regula el sector assenyala que “si es produeix una disminució del risc de sinistres durant el període del contracte, es pot produir la resolució del contracte o una rebaixa de l’import de la prima futura” explica la directora del Departament Wide Procesal de Tarinas Grup, Núria Castillo. Si es decideix no prorrogar el contracte o l’asseguradora es nega a aplicar la reducció de la següent quota anual, “l’usuari tindrà dret a la resolució del contracte”, encara que no la comuniqui amb antel·lació.

Aquesta rebaixa, que s’extreu de la part proporcional del temps que ha estat sense utilitzar el cotxe, permet generar un estalvi als consumidors. De fet la organització de consumidors Facua ja ha demanat formalment al Govern central que la rebaixa a la quota de les assegurances de vehicles sigui automàtica. El govern encara no ha pres una determinació en aquest sentit.

Per calcular l’import de la rebaixa, es divideix el preu anual de l’assegurança entre 12 mesos i se li resta el temps que no ha agafat el cotxe. L’import restant és el que hauria de pagar l’any següent. Per exemple, si un conductor paga 500 euros anuals, serien uns 41 euros al mes. Si ha tingut el cotxe aturat un mes, aquests 41 euros seria el que s’estalviaria l’any que ve, per tant, hauria de pagar 459 euros.

La quantitat que es pot reclamar no és molt elevada. Pel tipus de pòlissa estàndard, serien uns 50 euros.

Tot i que no és una gran quantitat, si que és una petita ajuda. En canvi, si tots els conductors reclamen aquesta rebaixa, si que pot ser una gran despesa per les companyies asseguradores. “Si tants milions de persones que han de tenir assegurat el seu vehicle fessin ús d’aquesta potestat que tenen, perquè és un dret que tenen perquè està regulat mitjançant la llei que regula les assegurances, seria un bon cop a les asseguradores. Però depèn de l’assegurança que tinguis, un per un potser serien uns 40 o 50 euros” comenta l’advocada. Tot i que les companyies asseguradores ho haurien de fer d’ofici segons el que marca la llei, no tenen previst fer-ho.

Des del bufet calellenc Tarinas Grup assessoren de manera gratuïta per fer la reclamació a les asseguradores. Segons Núria Castillo, és la seva manera de solidaritzar-se amb totes les persones que han vist reduir de forma dràstica els seus ingressos degut a la crisi de la COVID-19. Com que cada assegurança té una cobertura i un import diferent, s’ofereixen a presentar les reclamacions de forma individual.

2020-06-03T17:58:37+01:00 03/06/2020 | 16:42|Categories: Noticies|
X