Deu propostes per millorar Calella

2021-02-09T19:21:41+01:00 09/02/2021|

En el darrer escrit, vaig parlar d’algunes propostes de millora econòmica per al futur. Eren propostes àmplies i genèriques, sense concretar. Avui voldria ser més concret i exposar deu propostes. A veure si me’n surto.

  1. Seguir amb el pla de peatonalització del nucli antic de la ciutat, des del carrer St. Joan fins el carrer de St. Isidre. En bona part, els carrers d’aquesta zona més antiga de la ciutat ja són peatonals, però caldria eliminar totalment els carrers per on encara passen vehicles. Seria crear una illa peatonalitzada, on els vianants o les persones que van en vehicles petits no contaminants hi tinguessin prioritat. Es generaria una gran àrea de confort per passejar, comprar, compartir terrasses i restaurants…
  2. Arrengar totes les voreres en mal estat –pla de millora– o eliminar-les en els carrers on fos possible.
  3. Creació d’aparcaments perimetrals, de pagament i gratuïts. Vigilats.
  4. Incrementar la seguretat ciutadana. Mirar d’arribar a 50 agents de policia en 5 anys.
  5. Millorar la neteja, aportant millores tecnològiques (alguna cosa ja s’està fent en aquest sentit).
  6. Fomentar l’emprenedoria empresarial amb la creació d’un “niu empresarial” (o poseu-li el nom que vulgueu). L’objectiu seria ser un espai per generar nous projectes empresarials. Hi ha espai a la Fàbrica Llobet o a Can Saleta. També podria ser en format “Agència de Promoció Econòmica”.
  7. Potenciar les entitats locals esportives i culturals. Donar suport a projectes de nivell de les entitats locals, abans que aportar diners a entitats privades –empreses–, foranies. Hi ha projectes, però necessiten suport i recursos. L’Ajuntament n’hauria de ser el major patrocinador.
  8. Protegir espais d’interès natural, com ara les roques o el Capaspre (far i Torretes). També la Serra de les Guilles. En fi, tenim poc espai natural i caldria protegir-lo de l’especulació. Igual amb el Parc Dalmau. Es mereix un millor tracte per part de l’Ajuntament.
  9. Tot i que pot sembla una “tonteria”: destinar una o dues persones a cercar recursos d’altres administracions, sobretot, europees. Hi ha moltes subvencions de diferents programes que cada any, a la UE, es queden sense assignar perquè ningú en demana. Però cal que alguna persona s’hi dediqui i s’estudiïn les possibilitats.
  10. Generar un gran consens públic-privat de suport a les persones en risc d’exclusió social i elaborar plans de suport a aquestes persones. No pot ser que per una banda actuï l’administració i, per l’altra, entitats privades. Cal coordinació i actuació planificada entre tots.

Ja sé que aquest decàleg pot semblar una proposta electoral. Però està per sobre de qualsevol partit. Són propostes que TOTS els partits poden acceptar i que la ciutadania entendria perfectament. La millora de la ciutat, del benestar de les persones que hi vivim i la possibilitat de dotar-nos de millors oportunitats no coneix ideologies, coneix de necessitats i d’interès general. I és en aquest sentit des d’on faig les propostes.

Som-hi, que Calella s’ho mereix.

X