La Diputació de Barcelona destina 352 mil euros a millorar la xarxa d’aigua de Calella

  • La subvenció és per renovar instal·lacions i implantar mesures que permetin reduir la pèrdua d'aigua

  • Bona part de les canonades de Calella encara són de fibrociment i s'han de substituir

2024-07-07T18:33:17+01:0007/07/2024|

La Diputació de Barcelona ha activat un programa d’ajudes per millorar la xarxa d’abastament d’aigua potable amb actuacions a portar a terme aquesta legislatura per reduir la pèrdua d’aigua. A Calella li destina 352 mil euros, transferint el 75% de l’import aquest 2024 i la resta l’any vinent.

La subvenció es pot destinar a actuacions com renovar canonades, vàlvules, escomeses i altres elements que estiguin en mal estat i que puguin provocar pèrdues d’aigua en el sistema. A Calella, s’estan renovant les antigues canonades fetes amb fibrociment per d’altres de polietilè, una tasca que es fa per fases degut a l’elevat cost que suposa.

També es contemplen altres accions com la instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió de la xarxa com vàlvules reductores, la instal·lació d’elements de comptatge i automatització per sectoritzar la xarxa i implantar el telecontrol i la inversió en instal·lacions, canonades i altres elements que permetin l’aprofitament d’aigües freàtiques que actualment es bombegen del subsòl.

El paquet d’ajudes de la Diputació és de 100 milions d’euros per tota la província de Barcelona, on calcula que podrà estalviar un total d’aigua potable de 12,5 hm3 per any, equivalent a 5.000 piscines olímpiques. Al Maresme, hi destina 11 milions d’euros.

Comparteix el contingut!

Go to Top