La Sala Mozart té més de 5 tones de fibrociment amb amiant cancerigen

El fibrociment amb amiant, conegut popularment com uralita, es troba en tota la teulada en plaques quadrades en molt mal estat.

Vista aèria de la Sala Mozart

Això es desprèn de l’estudi que va encarregar l’Ajuntament de Calella al 2015 al mateix arquitecte que es va fer càrrec de l’obra de reforma de la zona de l’escenari inclòs en el pla director de reforma de la Sala Mozart. En aquest projecte esdefinia la necessitat urgent d’adequar la zona de la teulada pel mal estat de les planxes de fibrociment que cobreixen el sostre “amb peces trencades, nombrosos apedaçats, filtracions d’aigua i fins i tot penetració de la llum solar”. En el moment de la seva construcció, molts edificis es feien amb aquest material per les seves característiques aïllants a un preu molt baix, però des de l’any 2002, està prohibit a l’Estat.

L’Ajuntament de Calella però, no va donar el vist i plau a l’execució de la reforma de la teulada fins al desembre passat després que a l’estiu es va posar de manifest que plovia a l’interior de la sala degut al mal estat de la teulada amb el perill que suposava per les persones que hi havia a dins; fins i tot es va arribar a suspendre de forma sobtada alguna activitat. La llum verda a la reforma de la teulada arriba en el moment que l’Ajuntament de Calella és propietari de la Sala després d’haver arribat a un acord amb la família Salom i hi destina més de 100 mil euros (amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 50 mil) per la necessitat de reparar la teulada d’aquest equipament cultural al mig de la ciutat. L’anterior projecte d’adequació de l’escenari i dels espais interiors tècnics va tenir un cost de 400 mil euros. L’empresa a qui es va adjudicar aquest gener la demolició del sostre de la Sala Mozart és la madrilenya Rehabilitaciones Solur, homologada per treure amiant de teulades d’acord amb el Reial Decret 396/2006. En el concurs s’hi van presentar 6 empreses més, una d’elles de la nostra zona, però l’adjudicatària va ser la que va oferir el millor preu amb una diferència de més de 20 mil euros respecte de la licitació inicial.

Les obres tenen un termini d’execució de 3 setmanes i, segons el mateix Ajuntament, s’havien de realitzar dins els 4 primers mesos d’aquest any. A la Sala Mozart no s’hi realitzen activitats des de principis d’any per això i està previst que a partir del 23 d’abril s’hi projectin curts del Festimatge i que l’1 de maig en l’equipament  s’hi celebri la gala d’entrega del Premi Ciutat de Calella.

Tenint en compte el calendari de l’obra, la demolició de la teulada ja hauria d’haver començat perquè es poguessin complir els terminis. A més, per poder treballar a la teulada, no ha de ploure durant l’execució de l’obra per la seguretat dels treballadors i evitar que l’aigua entri dins la Sala Mozart i malmeti el seu interior. S’ha d’anar molt en compte que no es trenquin les planxes de fibrociment per evitar expandir a l’ambient les partícules d’amiant cancerígenes; els operaris que les han de manipular han d’anar amb un vestuari especial i protegits adequadament i les plaques s’han de treure amb extrema precaució i embolicades per enviar-les a un gestor de residus. A això s’hi afegeix que degut a aquest principi d’any tan sec que hem patit, i tenint en compte que l’abril tradicionalment és un mes molt plujós, les previsions no auguren que sigui prou sec per permetre realitzar l’obra sense problemes. Les bigues de fusta que suporten la teulada estan en bon estat. La teulada serà canviada per un panell tipus sandvitx amb aïllament acústic.

La Sala Mozart és un equipament cultural de 850 m2 centenari, de fet, una de les sales de cinema més antigues d’Espanya, si no la més antiga. Ja al projecte que es va redactar en un inici s’apuntava que no s’adapta als actuals estàndards escènics ni a les normatives d’incendi, accessibilitat o de policia d’espectacles.

2019-04-07T16:18:16+01:00 05/04/2019 | 10:31|Categories: Noticies|
X