El 112 ha rebut 3.737 trucades des de Calella durant el 2020

  • Els calellencs vam fer 3.737 trucades al 112 l'any 2020
  • Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, el telèfon d’emergències 112 va rebre 1.882.642 trucades del conjunt de Catalunya, de les quals 3.737 provenien de Calella. Els calellencs vam fer mil trucades menys que l’any anterior (4.737), la gran majoria requerint atenció sanitària.

2021-01-14T20:34:24+01:00 14/01/2021|

De les 3.737 trucades que va rebre el telèfon d’emergències 112 provinents de la nostra ciutat durant el 2020, 1.738 (46’51%) sol·licitaven atenció sanitària, 1.150 (30’7%) requerien als cossos de seguretat i en tercer lloc, molt lluny, trobem 235 trucades (6’2%) referents al trànsit.

Si mirem les xifres per mesos, les trucades demanant assistència mèdica es van disparar coincidint amb l’esclat de la pandèmia al mes de març. A tot Catalunya van ser 679.228 trucades, un 36% del global, de les quals 316 provenien de Calella. Això vol dir un 2’09% més que el març del 2019.

Si bé és curiós que, tot i l’arribada de la COVID-19 a casa nostra, les trucades al 112 van disminuir un 26% respecte l’any passat, quan se’n van fer mil més. El mateix passa amb les trucades demanant ajuda mèdica: el 2020 es van fer 1738 trucades mentre que el 2019 se’n van fer 1781. El fet que durant uns mesos estiguéssim confinats i la disminució del ritme de vida pot haver influït.

Pel que fa a la seguretat, durant el 2020 es van fer 644.289 trucades (34’2%) al 112. A la nostra ciutat es va trucar sol·licitant presència dels cossos de seguretat 1.150 vegades, gairebé 700 trucades menys que l’any anterior.

X