Tecnologia per reciclar les membranes utilitzades de les dessaladores

  • La dessaladora de la Tordera abasteix Calella d'aigua potable
2021-02-26T20:23:13+01:00 26/02/2021|

La investigadora Raquel Garcia Pacheco lidera aquest projecte que, partint d’anteriors projectes de recerca, desenvolupa una tecnologia per allargar la vida útil de les membranes utilitzades per les dessaladores en els tractaments de potabilització d’aigua. La dessaladora que abasteix d’aigua a Calella està situada a Tordera.

A nivell mundial, cada any es llencen directament als abocadors més d’un milió de filtres que s’utilitzen a les plantes dessaladores. Aquesta investigació vol revertir aquesta situació i reaprofitar-los en altres plantes de tractament d’aigües.

Membranes usades de la dessaladora (FOTO: Gencat)

Una planta dessaladora de grans dimensions pot tenir fins a unes 20.000 membranes instal·lades per a la seva funció de tractament d’aigua de mar. Aquesta aigua, un cop dessalada, té multitud d’usos, els quals principalment són l’abastiment d’aigua potable i el regadiu. Aquestes membranes es renoven cada cinc o deu anys i es llencen directament als abocadors o a les incineradores. Aquest projecte vol reutilitzar aquests elements, permet oferir-los un nou ús per tal que es puguin tornar a utilitzar en altres instal·lacions més petites dedicades a la producció d’aigua per al reg o processos industrials, així com per al tractament d’aigües residuals.

La dessaladora de Tordera té 5.824 membranes instal·lades i produeix un total de 57.600 m3 cada dia. Està previst que la dessalinitzadora del Tordera triplicarà la seva capacitat durant els propers 15 anys.

Segons Garcia Pacheco, “les membranes reciclades tracten més aigua i segueixen separant els virus i les bactèries. A més, en funció del tipus de producte reciclat, també són capaces de seguir separant les sals”.

El projecte de la investigadora li ha permès treballar en un primer any a Austràlia, a la University of New South Wales, on ha desenvolupat un nou sistema de porta-membranes reciclades que s’ha presentat a patents europees. Aquest porta-membranes permet crear sistemes compactes de tractament d’aigües per a les zones rurals aïllades amb difícil accés, a més d’optimitzar el procés de reciclatge al minimitzar el seu consum de recursos i energia.

X