L’empresa de la neteja supera l’auditoria amb errors

  • L’auditoria es va encarregar després de fer-se públic un vídeo en el que l’empresa barrejava contenidors de recollida selectiva

  • S’han detectat 38 incompliments i 81 aspectes a millorar

Seu de l'UTE Urbaser - Arca del Maresme a Calella, al darrere de l'institut Bisbe Sivilla

2021-10-06T19:49:28+01:0006/10/2021|

L’auditoria feta a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) que gestiona la neteja i la recollida de residus a Calella, formada per Urbaser i Arca del Maresme, conclou que compleix els requisits del contracte a excepció de tot un seguit de punts, que no són pocs: 38 incompliments i 81 aspectes a millorar, entre ells la manca d’informes de seguiment del servei.

La UTE formada per Urbaser i Arca del Maresme s’encarrega del servei de neteja, recollida selectiva i andròmines de Calella i té la seva seu a Argentona. Aquest servei costa anualment uns 2,5 milions d’euros, tot i que varia en funció de les tones de residus recollits i de la neteja viària. És, per tant, el contracte extern més alt que té l’Ajuntament, per una vigència de 12 anys.

L’auditoria, feta per Emas Consultors, destaca la “no evidència” de diversos aspectes, ja sigui perquè la UTE no ho compleix o perquè no ha aportat la informació requerida. De fet, l’Ajuntament li ha obert un expedient per no aportar els documents requerits. Per tant, l’auditor ha emès les seves conclusions sense tenir tota la informació. 

Emas Consultors analitzen plans de negoci d’empreses, impulsen la seva digitalització i transició ecològica i ajuden a planificar estratègies de màrqueting. També és una empresa maresmenca, ubicada a Vilassar de Mar.

Entre els incompliments detectats a la UTE hi ha la manca d’un informe de seguiment propi del servei, la falta de formació als treballadors i de reunions de coordinació i la manca d’un registre, seguiment i resposta de les incidències comunicades pels ciutadans. 

Segons l’auditoria, Urbaser i Arca del Maresme tampoc han acreditat que el personal que estava compromès en la seva oferta inicial sigui el que realment es dedica a la neteja.

Són diverses les qüestions a les que la UTE es va comprometre quan va presentar-se per portar la neteja de la ciutat però que l’auditoria conclou que no ha complert, moltes d’elles referents a la deixalleria: no està connectada a una central d’alarmes, tampoc disposa de recollida d’aigües pluvials ni de plaques solars. Urbaser també prometia fer campanyes que no ha realitzat.

L’empresa de la neteja també es comprometia a renovar tota la flota de vehicles, cosa que no s’ha fet. La CUP ha denunciat aquest incompliment públicament, destacant l’antiguitat dels camions amb els que opera Urbaser, però no hi ha hagut cap canvi. 

Els camions de les escombraries tampoc disposen d’un sistema de pesatge i la bàscula instal·lada a la deixalleria no està operativa.

Un altre dels punts assenyalats a l’auditoria fa referència al món digital: exposen que Urbaser hauria d’haver creat una web que no existeix i que l’Ajuntament paga el manteniment d’una altra web, anomenada “Participa”, que no troben justificat.

La ciutadania de Calella ha fet evident en nombroses ocasions els problemes amb l’estat dels contenidors. Es demostra a les xarxes socials i a la secció “la veu de Calella”. L’auditoria ho corrobora: apunta que no s’ha detectat una inspecció i manteniment correctiu eficient dels contenidors. També es refereixen a les papereres assegurant que no es fa una neteja “eficient i eficaç”, tot destacant que és la Brigada Municipal la que fa el manteniment i que “no sempre és correcte”.

Pel que fa a les qüestions mediambientals, l’auditoria ha detectat que la deixalleria no disposa de llicència ambiental ni segueix unes bones pràctiques relacionades amb els residus.

L’informe sí que posa de relleu una qüestió en la que la UTE millora la seva oferta: malgrat que només es va comprometre a recollir els envasos a la nit, ho fa dos cops al dia, matí i tarda.

Malgrat tots aquests incompliments, l’auditoria conclou que “es compleixen els requisits de l’oferta presentada” tot i que “caldria millorar la implantació del contracte”.

Des del govern es mostren satisfets amb el resultat de l’auditoria: va emetre una nota de premsa en la que afirmaven que no s’havia detectat “cap irregularitat” en la recollida selectiva de residus, un fet pel que l’empresa va ser assenyalada en fer-se públic un vídeo en el que barrejava el contingut de diferents contenidors en un mateix camió. 

Esquerra Republicana, en canvi, ha demanat una reunió amb l’alcaldessa, els responsables municipals de l’Àrea de Serveis Públics i representants de l’UTE. Consideren que la “manca de recursos destinats per part de l’Ajuntament a l’Àrea de Sostenibilitat ha comportat un seguiment insuficient de les obligacions contractuals per part d’ UTE-Urbaser – ARCA”.

Comparteix el contingut!

Go to Top