El govern central, decidit a canviar l’impost de la plusvàlua als municipis per evitar un daltabaix als pressupostos dels ajuntaments

  • Dilluns es reunirà el Consell de Ministres per aprovar, amb un decret, la modificació en forma de la recaptació de l'impost municipal de la plusvàlua

  • La idea és que es faci amb efectes retroactius des del moment que el Constitucional la va suspendre

En joc hi ha 550 mil euros que Calella pot deixar d'ingressar durant un any si no s'acaba buscant una solució a l'impost a l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

  • Calella des de l'aire
2021-11-06T21:21:08+01:0006/11/2021|

De pressa i corrents, així és com està responent el govern central a la sentència del Tribunal Constitucional en què declarava nul·la la forma com s’aplicava la plusvàlua a tots els municipis d’Espanya a finals del mes d’octubre. La plusvàlua municipal suposa fins a un 10% dels ingressos municipals, a Calella puja a 550 mil euros (2,5%) i és el segon impost en recaptació, per darrere de l’IBI (Impost de Béns Immobles).

L’executiu espanyol preveu reunir el Consell de Ministres aquesta setmana i aprovar, via decret llei, una modificació expressa de la llei que suporta aquest impost municipal per adequar-lo al que marca del Tribunal Constitucional. El punt de discòrdia amb la justícia rau en el fet que, per calcular quan es paga per la transmissió d’un terreny, es determina amb el temps que el propietari l’ha tingut i amb el valor cadastral ponderat per uns valors que cada ajuntament, dins uns marges, pot aplicar a les ordenances municipals. El mateix tribunal ha indicat la manera com resoldre aquest escull agreujant només aquells terrenys que, en efecte, el preu de venda estigui per damunt del preu de cost.

L’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, conegut popularment com a plusvàlua, és un impost municipal que s’estableix la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. Es tracta d’un tribut directe que grava l’increment de valor que experimentin uns terrenys i es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys.

El govern central modificarà la redacció del text d’aquest impost i permetrà, d’aquesta manera, que els ajuntaments puguin continuar endavant amb les previsions de pressupostos de cara a l’any 2022. De fet, preveu que l’efecte sobre aquesta modificació sigui retroactiu des del moment que l’alt tribunal va declarar-lo inconstitucional. En alguns consistoris, com és el cas de Calella, s’afegeix que tampoc rebran l’IBI de l’autopista en passar de mans privades amb una concessió a mans públiques- en el pressupost de l’any que ve. El pressupost de l’Ajuntament de Calella puja al voltant d’uns 22 milions d’euros. Es preveu una contracció deguda a la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària que hem patit el 2020 i el 2021. De moment, el consistori calellenc ha aprovat les ordenances fiscals de cara l’any que ve congelant la majoria de tributs.

Encara que la modificació de la llei de forma expressa pugui arribar a ser impugnada, l’executiu central està decidit a tramitar al Congrés dels Diputats un nou projecte de llei on s’estipuli com es tributa aquest impost amb garanties jurídiques.

Comparteix el contingut!

Go to Top