INVESTIGACIÓ

Un dels camions de la recollida selectiva de Calella opera a Mallorca

  • Urbaser s’endú, d’estranquis des de 2018, un camió de la selectiva de Calella a Mallorca

El camió amb grua portacontenidors de la brossa que va comprar Urbaser per la recollida de residus no s'utilitza a Calella des de 2018.

Al març de 2016 es va presentar la nova flota de vehicles de recollida de residus i neteja de la ciutat. (Foto: RCTV)

  • L’empresa de recollida de residus i neteja de Calella va adquirir un camió nou al maig de 2016 que, dos anys més tard, va traslladar a Mallorca sense informar a l’Ajuntament. Encara compta als registres de l’empresa i als oficials com a vehicle associat al servei de neteja calellenc.

2021-11-19T20:13:41+01:0019/11/2021|

Amb l’inici del servei de recollida d’escombraries i de neteja de la ciutat, la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Urbaser i Arca del Maresme va absorbir la flota de vehicles que fins aquell moment estaven realitzant la tasca de recollida de residus a la ciutat de la mà de Fomento de Construcciones y Contratas. El contracte, que formalitzava l’Ajuntament al 2015, té una durada de 12 anys, amb una possible pròrroga de tres anys més, fins al 2030.

L’Ajuntament paga 106,34 € per tona recollida; això equival a gairebé 1,5 milions d’euros anuals -22,5 milions d’euros de contracte- que paguem tots els calellencs a través de la taxa d’escombraries al ser un impost finalista.

Dins del plec de clàusules del concurs al qual es va presentar l’empresa adjudicatària s’especificava que la flota de vehicles existent va ser adquirida al 2004. L’empresa també havia de comprar nous vehicles que havien de prestar el servei. Així va ser, al març de 2016, Urbaser va presentar en societat, juntament amb l’Ajuntament de Calella, en una desfilada a la Riera Capaspre, el nou parc de vehicles que s’integraven al servei de recollida d’escombraries i a la neteja viària. La compra d’aquests actius, la seva amortització i el seu manteniment estan inclosos al cost que l’Ajuntament paga pel servei.

Però no tots els vehicles que estan realitzant el servei de recollida d’escombraries estan operant a Calella. Almenys un dels camions de gran tonatge que va estar exposat a la Riera Capaspre i que realitzava la recollida selectiva a la nostra ciutat va ser traslladat de cop i volta a Mallorca a treballar per una altra de les empreses d’Urbaser sense que l’Ajuntament en tingués constància. La CUP, que s’ha interessat pel servei que presta Urbaser en la recollida de residus a la ciutat, així ho ha pogut constatar.

El camió ha estat recollint residus des d’agost de 2016 a Calella i ha anat portant-los a la planta del Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, a Mataró, on Calella hi porta les escombraries. Les últimes entrades a la planta consten de juliol de 2018. En total, va arribar a transportar-hi 1.772 tones de brossa i va fer 558 viatges.

Durant l’últim mes de servei per la nostra ciutat, el juliol de 2018, va arribar a transportar 92,72 tones de residus (21,42 tones d’envasos en 9 viatges, 12,34 tones de residus no classificables en 2 entrades i 28 entrades de residus voluminosos procedents de la deixalleria). El camió en qüestió transportava cap a la planta de tractament de Mataró prop de mil tones anuals de residus.

L’última Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que aquest camió passa a Catalunya va ser al maig de 2018 a l’estació de Blanes; a partir d’aquí és inspeccionat a la planta d’ITV situada al costat de l’Aeroport de Palma segons la Dirección General de Tráfico (DGT); fet que el situa a l’illa. De les inspeccions se’n desprèn que cada any aquest vehicle realitza uns 53 mil quilòmetres des que és a les Balears -abans, quan estava a Calella, tenia una mitjana anual d’ús de 29 mil quilòmetres-.

El camió ha treballat més temps a Mallorca que a Calella

El camió amb matrícula 7594JPF i número de bastidor VF630M168GD000766, que està valorat en 126.000 euros en la data de la seva matriculació el 26 de maig de 2016, pertany a la UTE RSU CALELLA segons informa la DGT i corrobora el Ministeri de l’Interior, està assegurat i pot arribar a transportar, de cop, 12 tones de residus.

El camió en qüestió va viatjar fins a les Balears en vaixell l’estiu de 2018 i hi ha estat treballant fins ara transportant residus amb una mitjana de 145 quilòmetres diaris. A hores d’ara, portaria realitzats més de 230 mil quilòmetres, 65 mil dels quals a Calella.

S’utilitza força, ja que fins i tot en una de les entrades d’inspecció de vehicles hi consten deficiències en un dels parafrancs, un dels llums de gàlib fosos i un defecte en la combustió que provocava un excés de contaminants. Aquestes deficiències que es van detectar amb la ITV corresponent al maig de 2020 es van solucionar al cap de tres dies després de passar pel taller.

De fet, una de les observacions que els cupaires han posat de manifest en obtenir els documents oficials que han anat demanant a l’empresa a través de l’Ajuntament, és que hi consta que s’estan fent reparacions a aquest vehicle amb càrrec a l’empresa que gestiona la recollida selectiva de Calella.

El fet que el camió calellenc estigui prestant servei a les Balears no és circumstancial. Un cop adquirit el vehicle, que té unes grans dimensions, no podia realitzar correctament la recollida al tenir la nostra ciutat els carrers estrets. Això, i sumat al fet que el camió no té un eix de gir a les rodes del darrera, podria haver motivat a l’empresa a donar-li una sortida més útil. Però sense substituir-lo per cap altre. D’aquesta manera, la recollida selectiva a la ciutat s’està realitzant majoritàriament amb 4 camions, dos dels vehicles adquirits per Urbaser juntament amb altes camions que tenen més de 16 anys de servei i que els va adquirir l’anterior adjudicatari.

El passat mes d’octubre, a la planta de residus de Mataró s’hi van realitzar 189 viatges provinents de Calella transportant un total de 779 tones de residus. Els camions moderns són els que porten més pes, els antics transporten envasos -que pesen poc- i residus voluminosos de la deixalleria.

Totes les evidències mostren que durant uns tres anys, el camió hauria estat donant servei a Mallorca enlloc de a Calella, fet que, segons el plec de clàusules sobre com s’ha de regir la recollida de residus, està tipificat com a falta molt greu. En base al plec de clàusules que regeix la contractació d’aquesta concessió, si un dels vehicles està realitzant tasques diferents de la pròpia concessió, podria arribar a ser sancionable amb fins a 30 mil euros i fins i tot, l’extinció del contracte.

A més, tenint en compte els 12 anys d’amortització de la maquinària que la mateixa adjudicatària va presentar a l’oferta per la qual optava al concurs i la qual el consistori calellenc va conformar, aquesta trifulca tindria un cost indirecte en termes de prestació de servei de 30 mil euros. Caldria sumar-hi els costos de manteniment associats.

L’auditoria en paper mullat

L’Ajuntament de Calella va encarregar una auditoria a un assessor extern que va concloure amb una sèrie de deficiències sobretot per aspectes en els quals l’empresa no facilitava la informació. El que no va detectar l’auditoria és que aquest vehicle està realitzant un servei a una altra comunitat autònoma. De fet, la mateixa auditoria situa aquest vehicle en funcionament a Calella.

Amb tot, l’informe destaca que tots els vehicles disposen de GPS i dibuixa algunes de les rutes però no hi consta -o no s’aprecia- que la matrícula en qüestió sigui la d’aquest camió.

L’auditoria va tenir un cost de 10.200 euros i es va realitzar arran d’un cas de presumpte incompliment del servei de recollida de residus urbans als contenidors de l’Hotel Las Vegas que va acabar exculpant Urbaser.

Urbaser a Mallorca

L’empresa Urbaser és adjudicatària dels serveis de neteja, recollida d’escombraries i ambientals a molts racons de l’Estat. A Mallorca, per exemple, hi està portant a terme des de fa anys, juntament amb SIRSA (Servicios Integrales de Limpieza y Servicios Auxiliares), la neteja i la gestió dels residus de l’Aeroport de Palma, contractada per l’empresa pública de gestió dels aeroports espanyols Aena. I des de l’abril de 2019 -i prorrogada posteriorment aquest 2021-, la neteja dels ports de Mallorca a través de l’entitat pública depenent del govern balear, que gestiona els ports de les Illes Balears.

Urbaser fa temps va adquirir el 100% de l’Arca del Maresme, empresa amb la qual es va presentar -formant una UTE- al concurs pel servei de neteja i recollida de residus calellencs. En aquell moment, formava part del Grupo ACS, liderat per Florentino Pérez, però posteriorment va ser adquirida per uns empresaris xinesos que aquest estiu l’han traspassat a un fons nord-americà.

Comparteix el contingut!

Go to Top