Calella continua amb tots els plans d’emergència caducats

  • Els plans davant de possibles emergències com inundacions estan caducats
  • La nostra ciutat està obligada a tenir 6 plans de protecció civil, però tots estan caducats des de fa més de 5 anys.

2023-01-14T11:15:00+01:0014/01/2023|

Els municipis considerats turístics, com és el cas de la nostra ciutat, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. També han de redactar els corresponents plans d’actuació municipal, que són més específics, en el cas que estiguin afectats per riscos concrets.

Calella està obligada, segons el Departament d’Interior, a disposar del PROCICAT, que és el pla bàsic, però també de l’INFOCAT, el NEUCAT, l’INUNCAT, el SISMICAT i el CAMCAT. El VENTCAT només és recomanable. Però tots estan caducats, ja que es van homologar durant els anys 2013 i 2014.

Segons el decret que regeix els plans de protecció civil de Catalunya, s’han d’actualitzar i adaptar un cop a l’any i s’han de revisar, com a mínim, cada quatre anys. Tots els plans de Calella es van redactar fa almenys 9 anys, per tant, caldria fer una renovació de tots ells.

També s’han d’actualitzar si hi ha algun canvi en les circumstàncies que ho requereixi, com alteracions en el tipus de risc, el nivell de risc, els elements vulnerables de la zona i la configuració dels components del pla. Les actualitzacions i adaptacions dels plans d’emergències les ha d’aprovar el ple.

Malgrat no entrar en aquests plans, hi ha zones de Calella que, quan estan en obres, hi ha alteracions significatives perquè impedeixen el pas dels vehicles de Bombers. En cas d’incendi, no tindrien forma d’arribar als habitatges situats en les zones en obres. Aquest problema afectarà, en poc temps, el carrer Sant Pere, on es renovarà el paviment.

Segons publica La Vanguardia, la meitat dels municipis catalans incompleixen la prevenció d’emergències perquè no disposen de plans de protecció civil o estan caducats. Dels 521 municipis obligats per llei a elaborar els plans, només 200 els tenen vigents.

Les ciutats que han de disposar de plans d’emergència són els municipis de més de 20.000 habitants, els municipis turístics i aquells que tenen un risc especial per la seva situació geogràfica o activitat industrial. La resta de pobles i ciutats el poden tenir a voluntat pròpia.

Plans d’actuació municipal que ha de tenir Calella

A més del pla bàsic, Calella ha de disposar de cinc plans d’actuació municipal, que són específics d’un aspecte. Un d’ells és l’INFOCAT, que és per incendis forestals, també el NEUCAT, per nevades, l’INUNCAT, per inundacions, el SISMICAT, per risc sísmic, i per últim el CAMCAT, per contaminació de les aigües marines. L’última vegada que es van homologar van ser els anys 2013 i 2014, malgrat s’han de renovar cada quatre anys. Això implica que si es produeix una emergència que requereix de l’activació d’un d’aquests plans, hauran quedat totalment obsolets.

En el cas del VENTCAT, per risc de vent, la nostra ciutat no està obligada a tenir-lo, però si és molt recomanable. Calella mai ha arribat a desenvolupar aquest pla.

Pel que fa a municipis del voltant, Pineda de Mar només ha redactat alguns dels que ha de tenir i tots estan caducats des de fa 20 anys. Sant Pol ha elaborat 4 plans, però van deixar de ser vigents fa tres anys.

Comparteix el contingut!

Go to Top