La gatera municipal no té el permís de funcionament de la Generalitat

  • Les instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics, com és la gatera que tenim a Calella, han d’estar registrades com a nucli zoològic per la Generalitat de Catalunya. La gatera de Calella no té el permís de la Generalitat i tampoc compleix els requisits. L’Ajuntament vol legalitzar-la a correcuita per evitar el tancament.

2021-01-23T18:30:09+01:00 23/01/2021|

La gatera municipal és clandestina, ja que no consta com a nucli zoològic a la Generalitat. Totes les “instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics”, com residències i refugis o centres de recollida d’animals, han d’estar incloses al registre de nuclis zoològics de Catalunya “prèviament a l’inici de les seves activitats”, tal com marca la normativa de la Generalitat de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya que està vigent des de fa 33 anys.

És possible que la Generalitat, normativa en mà, sancioni el consistori calellenc per no tenir-la en condicions ni regularitzada. Fins al moment, la Generalitat està fent cas omís de les denúncies que li han fet arribar persones particulars. El Govern català podria, fins i tot, ordenar-ne el tancament i prohibir-ne l’activitat. La gatera municipal porta molts anys al mateix lloc, al costat de l’aparcament de la Piscina Dorly Strobl.

“Les instal·lacions no registrades seran sancionades d’acord amb la normativa vigent, i es concedirà un termini de 6 mesos a partir del qual seran susceptibles de prohibició de l’exercici de l’activitat”, marca la normativa.

L’Ordre de Registre de nuclis zoològics també especifica que els establiments registrats “només podran realitzar les activitats per a les quals han estat autoritzats i registrats, i es considerarà clandestina qualsevol altra”.

La Generalitat només ha tingut inscrita en el Registre de nuclis zoològics dins del terme municipal de Calella una gossera, que va ser donada de baixa per cessament de l’activitat. Estava situada al mateix lloc que la gatera, al costat de la piscina municipal.

Per poder funcionar com a nucli zoològic, cal complir una sèrie de requisits, com tenir un emplaçament dotat pels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari. És a dir, una zona de quarantena, de la qual la gatera no disposa actualment. També és necessari tenir un sistema d’eliminació d’excrements i orins que tampoc existeix. 

Recentment, s’ha produït una reunió entre el regidor de Sostenibilitat, l’administrativa responsable de l’àrea i la presidenta de l’associació Sartilu, entitat que cuida diàriament colònies de gats i rescata gats abandonats. Els responsables de l’Ajuntament van confirmar que estaven en tràmits per legalitzar la instal·lació municipal i que tenen intenció de fer millores a les instal·lacions per tal que la gatera estigui d’acord amb la normativa.

L’Ajuntament inicia els tràmits de legalització de la gatera en el moment que la premsa comença a parlar dels conflictes sobre la gestió de la instal·lació municipal i de la seva mala conservació. La regidoria de medi ambient de l’Ajuntament va coixa des que el consistori va eliminar la plaça de tècnic de medi ambient l’any 2017.

Abans d’acabar l’any, algunes voluntàries de la gatera van fer una campanya d’enviament d’instàncies per reclamar a l’Ajuntament modificacions a la instal·lació. En les seves peticions demanaven que s’habilités, entre d’altres millores que creien necessàries, una zona de quarantena -requisit recollit en la normativa de nuclis zoològics-, una nova porta d’entrada i una millor il·luminació.

També lamentaven la humitat de les parets i que el terra s’aixeca. Poc després d’enviar les instàncies denunciant les seves condicions, les voluntàries van ser apartades per l’Associació d’Amics dels Animals de Calella, entitat que gestiona la gatera municipal, en una decisió acordada amb l’Ajuntament.

La normativa marca també que cal que aquest tipus d’instal·lacions disposin d’un llibre de registre on s’especifiquin tot un seguit de dades per cada animal que hi entra; com és la data d’entrada, la procedència, una identificació individual de l’espècie o raça, la data de sortida i la destinació. Ara per ara -asseguren les exvoluntàries de la gatera- el registre no es porta en condicions.

En resposta a les instàncies de les exvoluntàries, l’Ajuntament va afirmar que és responsabilitat de l’associació informar de les mancances en les instal·lacions i que no tenien constància de cap petició per part seva.

El responsable de l’associació que gestiona la gatera, per la seva part, considera que la instal·lació està correctament dotada i no li consta que hi hagi res que no s’estigui fent d’acord amb la normativa; recorda que la gatera és de titularitat municipal.

X