Quina és la tasca de l’Oficina Municipal d’Escolarització?

  • L’OME és l’òrgan més pròxim a les famílies que té diferents funcions per combatre la segregació escolar

  • Reservar les places als centres públics i concertats, detectar l’alumnat vulnerable i rebre i tramitar les sol·licituds d’admissió són algunes de les tasques de l’OME

2024-07-08T17:34:29+01:0008/07/2024|

Les oficines municipals d’escolarització (OME) són l’instrument per vetllar contra la segregació escolar als municipis. Segons informa la Generalitat, tenen la funció de detectar l’alumnat vulnerable, definir les zones educatives i reservar les places en centres educatius públics i concertats i donar suport a les comissions de garanties d’admissió en la distribució equilibrada de l’alumnat als centres. A més, són el referent per atendre, informar i orientar les famílies en el procés d’admissió dels fills i filles.

És a dir, és l’òrgan de lluita contra la segregació escolar més pròxim a les famílies, amb qui tenen contacte directe a l’hora d’orientar-les i qui rep i tramita les sol·licituds d’admissió, “vetllant per la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques entre tots els centres de la seva zona o municipi”, apunta la Generalitat. Les dades del procés d’aquest any demostren, però, que no hi ha hagut aquest repartiment equitatiu, ja que l’escola La Minerva ha perdut una línia per manca d’inscripcions i la resta, amb molta més oferta de places i ràtios més elevades, han quedat cobertes. També és molt desigual el percentatge d’alumnes amb necessitats especials per motius socioeconòmics de cada escola.

L’Oficina Municipal d’Escolarització de Calella està situada a la Fàbrica Llobet, juntament amb l’àrea d’Educació.

Una oficina amb pocs anys d’activitat a Calella

L’OME es constitueix mitjançant un conveni entre l’ajuntament i els serveis territorials d’Educació, sent una oficina a cavall entre l’administració local i l’autonòmica. El Departament d’Educació considera que és “recomanable” crear-la en els municipis de més de 10 mil habitants i en aquells que hi ha almenys quatre centres educatius.

La tasca de l’OME es concentra en el període de l’educació obligatòria, és a dir, des del primer curs d’infantil fins a l’últim d’ESO, que comprèn dels 3 als 16 anys.

Calella compleix els dos requisits, però l’OME es va crear recentment. Va ser el mes de setembre de 2020 quan el ple va aprovar iniciar els tràmits a iniciativa dels Comuns, precisament per reduir la segregació escolar. Ja en aquell moment, la proposta de Calella en Comú demanava a l’Ajuntament “desplegar estratègies per detectar els alumnes vulnerables i per distribuir-los de manera equilibrada, evitant que es concentrin en determinats centres”, la mateixa problemàtica que s’està arrossegant a dia d’avui.

La Sindicatura de Greuges, la institució més crítica

La Sindicatura de Greuges elabora informes periòdics amb l’estat del desplegament del Pacte contra la segregació escolar i les dades dels municipis catalans. A la darrera Comissió de Seguiment del Pacte, a principis d’aquest any, la Síndica, Esther Giménez-Salinas, va exposar que les mesures implementades fins ara no han aconseguit capgirar la “guetització” de 250 centres catalans que tenen una concentració més elevada d’alumnat amb necessitats educatives específiques per motius socioeconòmics i va apuntar la necessitat d’un pla de xoc per revertir la situació.

També va reclamar desenvolupar una estratègia de treball per utilitzar l’oferta singular, és a dir, l’escolarització de grups de famílies sense necessitats educatives específiques als centres d’alta complexitat, i per implementar una mateixa proporció màxima d’alumnat amb necessitats especials per centres.

Comparteix el contingut!

Go to Top