Soufian Laroussi, número 3 del PSC, nou assessor de l’equip de govern

  • Era un dels noms que sonaven com a possibles càrrecs de confiança del govern. L’Ajuntament l’ha contractat com a professional extern.

El govern municipal ha contractat a Soufian Laroussi, número 3 dels socialistes, com a assessor en els programes de transparència, bona governança i relació entre partits. Anirà, per tant, vinculat a les àrees que porta directament l’alcaldessa Montserrat Candini. Com ja va avançar CALELLA COMUNICACIÓ, Laroussi era un dels noms que es contemplaven com a possibles càrrecs de confiança. El govern va portar al ple la proposta de creació de dos places de personal eventual -conegut com a càrrecs de confiança-  però va haver de retirar-ho per manca de suport (necessiten que almenys un dels regidors de l’oposició s’abstingui).

Com ja va informar CALELLA COMUNICACIÓ es podria contractar com a assessor extern. Per poder-ho fer, s’ha de justificar la necessitat i, en funció de l’import, s’han de buscar diferents pressupostos i escollir el que millor s’adequa a les necessitats plantejades.

Soufian Laroussi és, per tant, assessor extern del govern des del mes de juliol fins al mes de desembre, pel que percebrà 15.246 euros bruts (2.500€ mensuals aproximadament). Amb tota probabilitat, el govern intentarà tornar a portar a terme la creació de les dues places de càrrecs confiança amb l’aprovació del pressupost de l’any 2020. Per aconseguir-ho necessitarà que almenys un dels regidors de la oposició s’abstingui.

CALELLA COMUNICACIÓ s’ha posat en contacte amb Soufian Laroussi per conèixer quina serà la seva tasca però ha declinat explicar-ho.

Per la seva banda, l’oposició ha conegut l’adjudicació per la via d’assessoria externa amb preocupació ja que consideren que la contractació de Laroussi invaeix una de les competències pròpies del ple.

2019-08-03T09:38:59+01:00 02/08/2019 | 20:05|Categories: Noticies|
X