EDUCACIÓ

Els alumnes d’ESO han perdut un 25% d’aprenentatge de matemàtiques per la pandèmia

Un estudi conclou que els alumnes d'ESO han perdut aprenentatge per la pandèmia

  • Els alumnes que estaven a 2n d’ESO l’any passat, el primer any de pandèmia, van aprendre un 25% menys de matemàtiques, segons l’estudi “Pèrdua d’aprenentatge després d’un any de pandèmia”.

2022-03-20T22:38:33+01:0020/03/2022|

L’estudi “Pèrdua d’aprenentatge després d’un any de pandèmia”, publicat per la Fundació Cotec per a la innovació i el Centre de Polítiques Econòmiques d’ESADE, conclou que els alumnes que van cursar 2n d’ESO durant l’any 2021 van aprendre un 25% menys de matemàtiques que els estudiants del mateix curs dos anys abans.

Aquest estudi es basa en dades i avaluacions externes de diagnòstic fetes per l’Institut Basc d’Avaluació i Recerca Educativa (ISEI-IVEI) el mes de març del 2021. Els resultats es van comparar amb els obtinguts amb els mateixos alumnes l’any 2017 i amb els que van es van obtenir dels estudiants que van fer la mateixa prova al 2019, analitzant-los en relació a les proves del 2021.

L’informe també mostra que a les escoles públiques van perdre més aprenentatge que a les concertades.

Si s’observa alumne a alumne, es veu que com més alt és el nivell d’aprenentatge de l’estudiant abans de la pandèmia, més gran va ser la pèrdua d’aprenentatge. Ni el nivell socioeconòmic mitjà dels centres ni el dels alumnes no va ser determinant, segons reflecteix l’estudi.

Com que el tancament i la reobertura dels centres educatius va ser similar a totes les comunitats autònomes, els autors de l’estudi veuen raonable que la magnitud de la pèrdua d’aprenentatge va ser molt similar a la resta d’Espanya, on no es disposa de dades d’avaluacions en pandèmia o bé no tenen la qualitat per poder fer comparacions.

Aquesta pèrdua d’aprenentatge a Espanya, tot i que és rellevant, és inferior (la meitat) a la registrada a la resta de països de l’OCDE. Els autors de l’estudi opinen que aquestes xifres són més baixes perquè les escoles estatals van estar menys temps tancades que a la resta d’Europa.

Comparteix el contingut!

Go to Top