Justícia ambiental

2021-02-12T10:01:26+01:00 12/02/2021|

Davant d’una crisi ambiental global de tot el nostre planeta cal que Catalunya adopti la mirada de la justícia ambiental. Les solucions a la problemàtica ambiental han de ser democràtiques i socialment justes. En presentem algunes:

A- Per frenar els efectes del canvi climàtic

  1. Plena aplicació de la Llei del canvi climàtic, impugnada pel govern del PP davant el Tribunal Constitucional, mitjançant un nou marc constituent català.
  2. Ampliació dels compromisos de reducció dels gasos d’efecte hivernacle a Catalunya fins al 80% l’any 2030.
  3. Pla de sensibilització sobre l’impacte de la producció càrnia sobre el canvi climàtic.
  4. Pla de prevenció i adaptació als efectes del canvi climàtic, incloent-hi mesures orientades a reduir la vulnerabilitat i millorar les capacitats socials i comunitàries per fer-hi front.
  5. Pla d’estalvi i eficiència energètica en tot tipus d’edificis i habitatges.
  6. Foment de la sobirania energètica als edificis, barris, polígons industrials, localitats, comarques i país.

B- Avançar cap a un nou model energètic democràtic i 100% renovable

Ens pronunciem per una transició energètica a un model 100% renovable. Aquesta és tècnicament possible i econòmicament viable, representaria un enorme estalvi associat a un nou sector productiu de futur i reduiria la nostra dependencia exterior. 

C- Apostar per un model de mobilitat sostenible

Amb un desplegament de plans de mobilitat sostenible (a centres públics, empreses privades, polígons industrials, etc.) que permetin fer efectiva la reducció de l’ús de vehicles privats en els desplaçaments i avançar en la seva electrificació.

Moltes d’aquestes propostes tenen una realització a escala local i Calella no en pot quedar al marge. Si penses com nosaltres VOTA EN COMÚ PODEM i aposta per un GOVERN D’ESQUERRES al nostre país.

CALELLA COMUNICACIÓ ha cedit aquest espai a totes les formacions polítiques perquè expressin els seus valors a través de columnes d’opinió.

X